POLITYKA PRYWATNOŚCI

postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.dobrostanstudio.pl (zwanej dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także określenie polityki korzystania z cookies.
 3. Polityka prywatności została wprowadzona w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Cały dokument w języku polskim można pobrać, klikając tutaj.

 

administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Dobrostan Studio mieszczące się we Wrocławiu (zwany dalej: my lub „Administrator”). Jako administrator dbam o to by przekazywane mi dane osobowe były bezpieczne. W razie potrzeby uprasza się o kontakt email: kontakt@dobrostanstudio.pl

 

zasady korzystania z Serwisu oraz polityka cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu, dochodzi do gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookies oraz związanych z nimi pikseli śledzących.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 3. Pliki cookies oraz piksele śledzące wykorzystuje wyłącznie w celach statystycznych oraz do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie użytkownika Serwisu. Nie dokonuje ani nie podejmuje prób identyfikacji użytkowników Serwisu.
 4. Jeżeli nie chcesz żebym wykorzystywała pliki cookies możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz (np. przez zastosowanie trybu incognito, dzięki któremu Twoje ciasteczka nie zostaną zapisane). Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używasz.

 

korzystanie z formularzy kontaktowych w Serwisie

 1. Jedyną sytuacją, w której dokonuje identyfikacji użytkowników jest skorzystanie z formularzy kontaktowych zamieszczonych w panelu Newsletter i Kontakt na stronie internetowej Serwisu oraz w stopce strony lub po bezpośrednim z Twojej strony kontakcie na wskazany adres email.
 2. Dane wymagane w formularzach obejmują e-mail i jego podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularzy kontaktowych i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, otrzymania newslettera czy dodatkowych materiałów. Dodatkowo użytkownik może dobrowolnie podać również imię lub inne dane.
 3. Powierzone dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które są podwykonawcami administratora. Dane powierzane są tylko w zakresie potrzebnym do pomocy w świadczeniu usług IT.
 4. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a okres jej przechowywanie jest trudna do jednoznaczengo określenia.
 5. W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Z uwagi na to, że dane osobowe użytkowników w przypadku korzystania z formularza kontaktowego przetwarzam na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 8. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

komentarze

 

 1. Zamieszczanie komentarzy na serwisie jest dobrowolne. Komentowanie odbywa się poprzez system WordPress.
 2. Polityka prywatności serwisu znajduje się na stronie Polityka prywatności.
 3. Administrator prowadzi również stronę firmową na Facebooku, grupę na Facebooku, profil na Instagramie oraz zamieszcza filmy na serwisie Vimeo. Wszystkie te serwis dbają o prywatność użytkowników, mają swoje regulaminy i polityki prywatności. Komentowanie na profilach Administratora jest dobrowolne.

 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 1. Dbam o to by dane osobowe użytkowników Serwisu były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w szczególności do przesyłania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu stosujemy szyfrowanie SSL.

 

postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu zachęcam do kontaktu